Prorector

”The journey of a thousand miles begins with one single step”
Lao Tzu, kinesisk filosof 500 år före Kristus

Välkommen till Prorector och Scandinavian House

Prorector AB hjälper nordiska företag att introducera välbeprövade skandinaviska produkter, främst inom livsmedel-, sport-, hälsa-, barn- och designsegmenten, in på den kinesiska marknaden.

SCANDINAVIAN HOUSE är Prorectors varumärke för online och offline distribution för Kina och Hong Kong, direkt eller i samarbete med selekterade kinesiska och skandinaviska partners.

Utöver detta finns ett utvecklat samarbete med Amazon utanför Kina.

Vi har under åren som gått arbetat vidare enligt vår affärsplan med att utveckla vår verksamhet i Kina med import av produkter från speciellt utvalda skandinaviska samarbetspartners. Vi har lanserat heltäckande e-handelsplattformar och bygger vidare på ett selekterat återförsäljarnät där vi arbetar med väletablerade lokala samarbetspartners mot den gigantiska Kinamarknaden, även innefattande export av utvalda produkter från Kina, via ett samarbete med Amazon utanför Kina.

Vår målsättning är att uppnå en ledande statusposition inom sport-, hälsokost, design och barnsegmenten och därmed skapa varaktiga kundgrupper med hälsa, välbefinnande och produktsäkerhet i fokus.

Tommy Sundqvist

VD

Emissionserbjudande

Läs mer om Prorectors kommande emission med teckningstid 7 dec 2020 till 15 jan 2021.

Länk till teckningsanmälan via Aqurat fondkommission: https://aqurat.se/prorector2020/

Prorector kan e-handel i Kina

Prorector har lanserat heltäckande e-handelsplattformar och bygger vidare på ett selekterat återförsäljarnät där vi arbetar med väletablerade lokala samarbetspartners mot den gigantiska kinamarknaden.

Pressreleaser

Läs mer om nyheter från Prorector AB och dess dotterbolag.