Leverans- och betalningsvillkor

Leverans- och betalningsvillkor för Prorector / Orink 556967-0150

Dessa villkor ska gälla mellan kund och Prorector.

Order

Order lämnas senast 2 dagar innan för garanterad leverans via hemsida alt per telefon / mail order@prorector.se

Pris

Prissättning baseras på prislista, om ingen särskild överenskommelse träffats mellan parterna.

Leverans

Ingen leveranskostnad tillkommer om ej så uppgetts.

Varorna levereras i förpackning om 10 L.

Returer

Varor kan under inga omständigheter returneras utan godkännande från Prorector. Normalt kan varor ej returneras. För mottagaren gäller att dokumentera skadade varor tex genom fotografi eller beskrivning. Skadade varor ska reklameras inom 3 dagar från mottagandet.

Prorector ansvarar endast för sådana fel som visar sig inom förpackningens angivna bäst före datum.

Betalning

Betalningsvillkor 10 dagar om ingen särskild överenskommelse träffats mellan parterna.

Vid betalning efter förfallodagen är Prorector berättigad till dröjsmålsränta med 0,4 procent per vecka från förfallodagen.

Vi tar inget ansvar för förseningar vid leverans eller andra fel till följd av omständigheter utanför företagets kontroll.

Vid order godkänns samtliga åtaganden enligt bolagets policy samt att kunduppgifter sparas hos Prorector för listning.

 

                                                                    

Filer för nedladdning

Leverans - och betalningsvillkor